Rizikové látky

Říká se jim látky vzbuzující mimořádné obavy neboli substances of very high concern (SVHC). Jinými slovy jde o chemické látky nebo skupiny látek, které mohou mít nežádoucí účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí.

Často se jedná se o látky karcinogenní (rakovinotvorné), mutagenní (mohou způsobit genetickou poruchu nebo mutace zárodečných buněk), narušující hormonální systém, plodnost (způsobují sexuální dysfunkci, snižují plodnost a/nebo vedou k vývojové toxicitě u potomků), jsou alergenní, těžko rozložitelné, hromadící se v organismech a vážně nebo nevratně ohrožující životní prostředí. Látky jsou postupně zapisovány na tzv. kandidátskou listinu a předpokládá se omezení její výroby, používání nebo uvádění na trh a nahrazení bezpečnějšími alternativami.

Kontaktujte nás

Arnika, Dělnická 13,
170 00 Praha 7
scan4chem@arnika.org
tel. 774 406 825
Chcete vědět víc? Přidejte se ke kampani Česko bez jedů nebo se přihlaste k odběru našeho newslettru.
Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Chráníme přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazujeme méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.